Friday, 17 August 2018

மாற்று மொழி சொற்களை தவிர்ப்போம்

மாற்று மொழி சொற்கள் நிறைய நமது தமிழில் கலந்துவிட்டாலும்,
இன்றும் தூய தமிழ்ச் சொல்லை பேசும்போது அதை பெரும்பாலும் புரிந்து கொள்கிறார்கள் (அதுதான் தமிழின் சிறப்பும் கூட), அதனால் இனிமேலும் தாமதிக்காமல் கலப்பு சொற்களை நமது தாய் மொழியிலிருந்து பிடுங்கி எறியவேண்டும். அதை ஒவ்வொரு தமிழ் மகனும் தன்னில் இருந்து தொடங்கவேண்டும்.

முதலில் பேச்சிலும் எழுத்திலும் வடமொழி எழுத்துக்களை தவிர்க்கவேண்டும். மற்ற மொழி சொற்களாக இருந்தாலும் தமிழின் உச்சரிப்பிலேயே பேசுங்கள் எழுதுங்கள். அதனால் ஒன்றும் கெட்டுவிடாது. அதுதான் சரியும் கூட.

அடுத்து தூய தமிழ் சொற்களை கண்டறிந்து பேச பழகுங்கள்.

50000 ஆண்டு பெருமைமிகு நமது அன்னை தமிழை நாம் சில வருடங்களில் அழித்துவிடக்கூடாது.

வடமொழி கலப்பு சொற்களை கண்டறிய கீழ் உள்ள எனது Android செயலி உதவியாக இருக்கும். வேறேதும் உதவக்கூடிய தகவல்கள் இருந்தால் பின்னூட்டத்தில் தெரிவியுங்கள்.
 தமிழில் வடமொழி கலப்பு சொற்கள்

9 comments:

 1. Casinos Near Washington DC - Mapyro
  Hotels near casinos in Washington DC. Search for nearby 논산 출장마사지 casinos in Washington DC. 188bet MapYRO provides 목포 출장안마 easy 밀양 출장마사지 and accurate local and land-based gambling information. 영주 출장마사지

  ReplyDelete
 2. Casinos near Casinos Near Casinos Near Casinos in Las Vegas - MapYRO
  Find Casinos Near Casinos Near Casinos 문경 출장안마 in Las Vegas, NV, United 파주 출장샵 States 제주도 출장샵 and explore other nearby real 하남 출장안마 estate listings 익산 출장샵 at MapYRO.

  ReplyDelete
 3. Now you'll be able to|you possibly can} play top on-line on line casino video games on any system with the JackpotCity Casino Mobile App. Our user-friendly on line casino app is free to download and compatible with all Android and iOS smartphones, tablets and different units. Imagine having the perfect in on-line on line casino 실시간 온라인카지노 entertainment in the palm of your hand to get pleasure from every time and wherever you want.

  ReplyDelete
 4. Since 1985, gambling regulations have been strictly enforced. Currently, gaming regulations are regulated by the Kahnawake reserve, and over 70% of Canadians take part in some sort of gambling. Canadian players like video slots and progressive slots that includes wild and scatter symbols and stacked wilds and explosive characters. The purpose of free slot video games no obtain is to give gamers the identical thrills as enjoying in} an actual money recreation. The game’s profitable environment introduced to|is delivered to|is 먹튀사이트 먹튀프렌즈 dropped at} life by the sound effects, animations, and video graphics.

  ReplyDelete
 5. In these cases, the encryption a VPN provides is extraordinarily useful, because it effectively prevents attackers from intercepting your data, which might include payment data or financial institution details. When you’re searching VPN providers, you’ll little doubt 카지노사이트 come throughout numerous free offerings. Many make bold claims and guarantees, but in actuality, most are subpar merchandise. And some are simply out to make a revenue in unscrupulous ways. Even if you’re protected by a VPN, you must to} look for safe networks and persist with safe websites. You can flip off sharing settings and allow your firewall if applicable.

  ReplyDelete
 6. Please sign up or sign into your My Club Serrano account to use your resort presents and reductions. Qualified Club Serrano members will be receiving unique resort presents and promotions quickly. In honor of your service, we provide reductions of a lot as} 10% for resort rooms to all Military personnel 12 months round. Now, in case you are wondering if the chance of getting a jackpot is 1 in 10 million, is it potential to get back to back 1xbet korea jackpots.

  ReplyDelete
 7. Sports betting has become a high-profile part of of} the rugby league’s earnings and branding. Online playing algorithims and blurred strains on what constitutes an advert on social media mean advertising 1xbet korea rules are being flouted. The most important key figures offer you a compact abstract of the subject of "Online playing within the United States" and take you straight to the corresponding statistics.

  ReplyDelete
 8. The dental utility of CNC machines made its debut in 1870 when a French engineer had high-quality dental prosthetics milled from wax fashions. These had been the earliest attempts to produce precise and detailed elements via numerical management milling. Even though a CNC router uses many of the same elements as other CNC machines like mills and lathes, it features unique elements as nicely. One unique part is an automated device changer system that allows for fast swaps between device heads, for instance. The next step is to execute an method movement find a way to} position the tip of the slicing Sweater Dresses device at a degree where may possibly} begin machining operations.

  ReplyDelete
 9. Lastly, you'll obtain a four-digit validation code by way of SMS that you have to enter to complete your registration. Play in confidence by setting a deposit limit that forestalls you from depositing greater than you must to}. Always get the best suite rates, unique resort entry, comps for gaming play, and extra. You’ll just must activate your on-line account 메리트카지노 utilizing your Grazie Rewards account number and PIN.

  ReplyDelete